• darkblurbg
    Financial Lease Berekenen

Financial lease eigendom

 

Je bent eigenaar van de auto. Of toch niet?

Sorry voor de verwarring, maar deze vraag krijg ik dagelijks van mensen die een auto willen gaan Financial leasen.

 

Hoe zit het nou met het financial lease eigendom? Daar krijg je nu alle informatie over.

 

Financial lease is in weze een zakelijke financiering op bijvoorbeeld een auto.

Een Financial lease-overeenkomst is een drie partijen overeenkomst.

De drie partijen daarbij zijn:

  • de leasemaatschappij
  • de Lessee (jouw bedrijf)
  • de leverancier van het object (een Nederlands autobedrijf meestal)

 

Splitsing juridisch eigendom en economisch eigendom

Centraal bij deze overeenkomst staat het te leasen object. Laten we er in dit voorbeeld uitgaan van een auto.

De auto is het onderpand voor de leasemaatschappij. Dat betekent dat de leasemaatschappij - in worst case scenario - het recht heeft om de auto terug te vorderen om daarmee eventueel openstaande vorderingen te kunnen vergelden.

Aangezien de leasemaatschappij een vordering op jouw bedrijf heeft, is het juridische eigendomsvoorbehoud bij hun. Daarom heeft de leasemaatschappij het juridisch eigendom van de auto.

 

Het economische eigendom ligt bij de lessee

Dat houdt in dat de Lessee de economische verantwoordelijkheid krijgt van de auto. Dat betekent onder meer dat de auto op de balans van de onderneming mag activeren. Daarmee kan er fiscaal afgeschreven worden op de auto.

Tevens houdt het economische eigendom in dat de lessee verantwoordelijk is voor de rest waarde van de auto, dus daarbij horen ook de kosten voor onderhoud reparatie verzekering wegenbelasting en overige operationele kosten om de auto rijden te houden.

 

bij de aflevering van de auto wordt er een splitsing gemaakt tussen het juridische eigendom en het economische eigendom. Het juridische eigendom gaat door de levering over op de leasemaatschappij en het economische eigendom gaat door de levering over op de lessee.

 

De leverancier verklaard door het leasecontract te tekenen in de auto te leveren dat deze het eigendom (In juridisch opzicht) overdraagt aan de leasemaatschappij en de Lessee (economisch).

 

De lessee krijgt het juridische eigendom naar voldoen van alle betalingen die in de lease-overeenkomst vermeld staan. Dat betekent ook dat de slottermijn voldaan moet zijn.

 

Eerder van je financial lease auto af?

Stel dat je een financial lease auto binnen je bedrijf hebt voor de periode van 60 maanden.

Maar je wil vervroegd van je financial lease af en de auto weg doen of inruilen. Wat zijn dan je opties?

Dan kun je in overleg met de leasemaatschappij altijd van je leasecontract af. De leasemaatschappij zal je dan mededelen wat de voorwaarden zijn.

 

Mijn ervaring is dat de leasemaatschappij altijd bereid is om mee te denken in een passende oplossing.

Zo kun je altijd je auto inruilen voor een andere auto. De regel hierbij is dat je altijd de leasemaatschappij om toestemming moet vragen.

 

 

Ben je een beelddenker? Hier zie je Financial lease eigendom in een schematische weergave:

 

financial lease eigendom