• darkblurbg
  Financial Lease Berekenen

Financial Lease Betekenis

"Financial lease is een zakelijke drie partijen overeenkomst die gesloten wordt tussen drie partijen waarbij een zaak/product wordt gefinancierd en in termijnen wordt terug betaald".

De drie partijen bestaan uit:

 • Lessor, dit is de leasemaatschappij, die een krediet verstrekt aan:
 • Lessee, de onderneming die een product in gebruik neemt van de:
 • Leverancier, de partij die het product in gebruik geeft aan de Lessee en bij levering het juridische eigendom afstaat aan de Lessor

 

Hieronder zie je in vogelvlucht wat iedere partij doet

Lessor:

 • is juridisch eigenaar van het gefinancierde product totdat lessee aan alle betaalverplichtingen heeft voldaan inclusief een eventuele slottermijn. Dan gaat van rechtswege het juridische eigendom over op lessee
 • financiële toetsing van de Lessee
 • afstemming hoogte gevraagde krediet
 • verzorgen van de juiste overeenkomst
 • verstrekken krediet ter financiering van het product volgens de voorwaarden die in de leaseovereenkomst zijn vastgelegd

Lessee:

 • is koper van een product dat gefinancierd wordt
 • heeft het economische eigendom van het product en heeft de "feitelijke beschikking" over het product
 • heeft het genot van het product
 • draagt het financiële risico van het product
 • kan het product activeren op haar balans

Leverancier:

 • Levert het product af aan Lessee
 • geeft het economische eigendom af aan lessee met fysieke levering van het product
 • geeft het juridische eigendom af aan lessor na ontvangst betaling

 

Product:

 • dit is meestal een kapitaalsintensieve goed. Vaak zijn dat vervoersmiddelen zoals auto's, motoren en overige transportmiddelen
 • het gefinancierde product wordt verstrekt voor gebruik aan lessee onder eigendomsvoorbehoud dat de lessor erop verstrekt heeft.
 • Het product is onderpand voor de verstrekte financiering
 • Lessor heeft pandrecht op het product

 

 

Hoe zit het eigenlijk met financial lease en BTW? Hoe werkt het met een product waar geen BTW op zit?
Hier lees je het